Innhold

Tidligere leietaker hadde misligholt leieavtalen, og avtalen er derfor avsluttet.

Det inngås nå midlertidig leiekontrakt med Hurdal bygderevy for resten av 2020.
De som ønsker å leie Dalheim, bes ta kontakt med Hurdal bygderevy på tlf 943 58 633. Dette gjelder også de som hadde en avtale med Hurdal sentrum velforening, og som fortsatt ønsker å leie. Hurdal bygderevy har dessverre ikke noen oversikt over tidligere inngåtte avtaler. 

I løpet av høsten vil det komme en politisk sak angående hva som skal skje med Dalheim i fremtida.


Publisert: 10.07.2020 12:52:28
Sist endret: 10.07.2020 12:52