Innhold

Kommunen er i gang med en prosess for å bygge nytt Hurdal avløpsrenseanlegg. Kommunen har kunngjort anskaffelse av byggeledelse i form av to byggherreombud (BHO).

 

Bygging av renseanlegget skal gjennomføres som to totalentrepriser. Kommunen vil engasjere et byggherreombud den prosessteknisk delen og et for bygg delen.

 

Anskaffelse er kunngjort 18. desember 2021på Doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser).

Kunngjøring av anskaffelsen kan du finne ved å følge denne lenken til Doffin . Frist for å gi tilbud er 10. januar 2022.

 

Bakgrunnen for at kommunen skal bygge nytt avløpsrenseanlegg, er at dagens renseanlegg ikke er stort nok for framtidig behov, og atkommunestyret i mars 2021  bestemte at kommunen skal ha framtidig vann- og avløpsløsning i egenregi.


Publisert: 23.12.2021 16:04:57
Sist endret: 23.12.2021 16:04