Innhold

Kommunen er i gang med en prosess for å bygge nytt Hurdal avløpsrenseanlegg. Bygging av renseanlegget skal gjennomføres som to totalentrepriser.

Anskaffelse av den første totalentreprisen, renseprosessen, er kunngjort 23. november 2021på Doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser).

Du kan finne kunngjøringen av anskaffelsen ved å følge denne lenken til Doffin. Frist for å gi tilbud er 4. januar 2022.

Når valg av prosess er gjort, vil kommunen kunngjøre anskaffelse av den andre totalentreprisen. Denne vil gjelde bygget.

Nytt renseanlegg krever også ny tillatelse til utslipp for kommunes avløpsanlegg. Søknad om ny utslippstillatelse ble sendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken høsten 2021. Når kommunen vil få svar, er ikke kjent.

Bakgrunnen for at kommunen skal bygge nytt avløpsrenseanlegg, er at dagens renseanlegg ikke er stort nok for framtidig behov, og at kommunestyret i mars 2021  bestemte at kommunen skal ha framtidig vann- og avløpsløsning i egenregi.


Publisert: 25.11.2021 13:23:12
Sist endret: 25.11.2021 13:23