Innhold

Vinterstid er det ofte utfordringer i forbindelse med henting av avfall. Dette kan skyldes dårlig brøyting av småveier, men også innesnødde beholdere.

Vil du at avfallet ditt skal bli hentet , MÅ du sørge for at:

• det er god fremkommelighet til avfallsbeholdere.

• det må være brøytet for snø foran og rundt beholder.

• det må strøs foran og rundt beholder.

• brøytekanter er spadd vekk.

• beholderne er trillet ut i god tid før tømming.

• avfallsbeholdere står med håndtaket vendt ut på tømmedag.

• I tillegg er det fint om snø og is fjernes fra topplokket og at avfallet ikke er frosset helt fast i beholderen.

For borettslag / sameier:

• Det må være god fremkommelighet til container/ avfallsbrønn.

• Det må være brøytet for snø foran og rundt container/ avfallsbrønn/-sug.

• Det må strøs foran og rundt container/avfallsbrønn/-sug.

• Container/avfallsbrønn må være helt fri for snø, lokk må kunne åpnes av renovatører, det må være mulighet til å gå rundt container for å feste vinsj i bakkant.

Ta kontakt med ØRAS dersom beholderen din ikke har blitt tømt.


Publisert: 01.12.2021 07:00:00
Sist endret: 19.11.2021 11:05