Innhold

8. november sendes det ut en stor folkehelseundersøkelse i alle Vikens 51 kommuner. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune, i tett dialog med kommunene. Målet er å få kunnskap om hvordan folk selv opplever egen helse, trivsel og livskvalitet der de bor. Hele 250 000 innbyggere over 18 år vil å invitasjon til å delta.

Trenger kunnskap om innbyggere i alle Vikens 51 kommuner 

Hvis vi skal skape gode lokalsamfunn og nærmiljø må vi vite hvordan folk har det. Derfor trenger vi nå hjelp fra innbyggere i Viken. Dette er din mulighet til å fortelle oss og din kommune hvordan du har det, sier Annette Lindahl Raakil.
Fylkesråden for plan, klima og miljø i Viken har også ansvar for folkehelse. Hun håper så mange som mulig vil bidra til en bedre folkehelse gjennom å besvare undersøkelsen, selv om det er frivillig å delta.

 

Kan bli belønnet med 5000 kroner for å svare

Undersøkelsen går ut på SMS og e-post til et representativt utvalg i alle Vikens 51 kommuner 8. november og kan besvares til og med 26. november. Det er bare de som er invitert som kan delta. Som takk blir alle med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner hver.
Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, livskvalitet, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

 

Viktig kunnskap for kommuner i Viken

Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny, unik og lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon. Vi vet at dette er kunnskap som kommunene i Viken trenger i sitt arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen.

 

Det er trygt å delta 

Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det vil heller ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk. 

Les mer om undersøkelsen og hvordan du deltar


Publisert: 04.11.2021 12:17:49
Sist endret: 04.11.2021 12:31