Innhold

Stipendet skal påskjønne store prestasjoner og stimulere til videre innsats. Stipendet er på kr. 5.000.- for individuelle prestasjoner.
Lag prestasjoner vurderes særskilt.

Stipendet kan oppnås til og med det året utøveren fyller 21 år, og utøveren må ha Hurdal som bosted. En utøver kan vinne stipendet bare en gang i samme idrettsgren.

Gullmedalje i NM eller tilsvarende gir automatisk rett til stipendet. Det kan også deles ut etter ei samlet vurdering av en kandidat resultatene i inntil fem nasjonale konkurranser.

Idrettslag og enkeltpersoner kan sende forslag til kandidater til idrettsstipendet.

Forslag sendes Hurdal Idrettsråd. Resultatlister bør følge søknaden/forslaget.

Styret i idrettsrådet innstiller kandidater til Levekårsutvalget, som har myndighet til å tildele stipendet.

Forslag /søknad sendes:
Hurdal Idrettsråd
v/ leder Trym Denvik,
2090 Hurdal
innen 1. november


Publisert: 09.10.2019 11:07:08
Sist endret: 09.10.2019 11:07