Influensavaksine 2017 har kommet

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa spesielt til risikogrupper.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 • 1-     Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til følgende risikogrupper på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom:
 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus alle typer
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte-/karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorlig overvekt
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom

Voksne personer i risikogruppene som ønsker vaksinasjon skal ta kontakt med sitt fastlegekontor for avtale

Barn og ungdom i risikogruppene kan kontakte helsestasjonen.

 

2- I tillegg til risikogruppene anbefales sesonginfluensavaksinen til:

 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Disse personene kan kontakte sitt fastlegekontor for avtale

 

 • Helsepersonell som har pasientkontakt 

Kan kontakte arbeidsgiver for planlegging av vaksinasjon.

 

 

Referanse:

-          https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

-          https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/gravide/

-          https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/svineroktere/

-          https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/influensavaksine-til-helsepersonell---kunnskapsgrunnlaget/

 

 

Laurence JARY-VATTØY
Kommuneoverlegen i Hurdal


Publisert: 30.10.2017 09:18:58
Sist endret: 30.10.2017 09:18