Innhold

Vi FRITID er en digital løsning som viser alle fritids- og kulturaktivitetene i kommunen. Løsningen fungerer på alle kommunens digitale flater.

Brukeren av Vi FRITID finner kontaktinformasjon til lag og foreninger, og kan se filmer og lese om aktivitetene på ulike språk.

Løsningen gjør det enklere for innbyggere å ta del i en aktivitet og bli en del av et miljø, og øker sjansen for mestring og inkludering.

 Vi inviterer alle lag og foreninger i Hurdal til infomøte og workshop om hvordan vi kan bruke Vi FRITID.

 

Tid: Torsdag 8. juni kl. 18.30-21.00

Sted: Kommunestyresalen, Hurdal rådhus

 

Det blir enkel servering.

 

Velkommen! 😊


Publisert: 25.05.2023 09:56:47
Sist endret: 25.05.2023 09:56