Innhold

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell.

Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Søkeordningen er åpen.

 

Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene når vi kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet.

 

Arbeidstilsynet har laget en temaside om ordningen samt link til søknadsskjema:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/


Publisert: 23.02.2021 12:00:10
Sist endret: 23.02.2021 19:20