Innhold

Pga. smittesituasjonen i andre europeiske land vurderer FHI det som sannsynlig at det vil komme en oppblomstring av Corona-smitte i Norge også denne høsten. FHI anbefaler derfor personer over 65 år en ny oppfriskningsdose (4.dose) med vaksine. Gjennomgått omikroninfeksjon gir ikke samme beskyttelse som tidligere varianter, og anbefalingen gjelder derfor også de som har vært syke. Tidsintervallet fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker.

Ny oppfriskningsdose (4.dose) til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdom, blir vurdert av FHI de kommende ukene. Mer informasjon kommer når det gis anbefalinger om dette.

I Hurdal oppfordres de over 75 år til å ta kontakt, dersom de ikke nå har fått tilbud om en vaksine.

Personer i gruppen 65-74 år vil ikke bli kontaktet, men kan bestille vaksine over nett eller på telefon.

Bestill vaksine på: timebestilling.remin.no/dgi-hurdal eller på telefon 940 02 205.


Publisert: 23.08.2022 11:54:01
Sist endret: 23.08.2022 11:54