Innhold

Her er noen reiseråd tilpasset elever som benytter seg av skolebuss til og fra skolen.

 • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen
 • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
 • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.
 • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.
 • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.
 • Husk å feste setebeltet.
 • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpne-knappen.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Fremdeles gjelder også oppfordringen om å unngå å reise kollektivt hvis man ikke må.

I veilederen fra FHI står det følgende om transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
 • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel. Hyppig berørte flater i bussen (for eksempel håndtak eller lignende) bør rengjøres daglig.
 • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

For å imøtekomme anbefalingene i veilederen, vil kollektivselskapene så langt det lar seg gjøre dimensjonere kapasiteten på busser som er i bruk til skoleskyss, slik at det lar seg gjøre å sitte to elever per seterad med fire sitteplasser.

Illustrasjon – avsperrede seter i en standard buss med 3 dører:

Sitteplasser buss

 


Publisert: 11.05.2020 12:03:10
Sist endret: 11.05.2020 12:08