Innbyggermøte - Hvordan fremme god psykisk helse

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer til innbyggermøte, tirsdag 25.april kl 19-21, i auditoriet/kinosalen ved Hurdal skole og kultursenter.

Publisert: 20.04.2023 07:00:10

Tema for møtet vil være "Hvordan fremme god psykisk helse".  

Helsesykepleier Marthe Brualøkken vil ha et innlegg om psykisk helse og ungdom,
Sosialpedagog Anke Lippelt vil ha et innlegg  om psykisk helse og voksne.

Det er satt av tid til diskusjon og samtaler.

Alle er velkommen. 

 

Hilsen Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne