Innhold

Krav om situasjonskart med tiltaksanalyse fra 1/1-2020.

For å sikre trygg og god saksbehandling innfører Hurdal kommune fra 1/1-2020 krav om situasjonskart med tiltaksanalyse i forbindelse med alle bygge- og delingssøknader, (alle saker som skal behandles etter plan- og bygningsloven).

Situasjonskartpakke skal bestilles fra Hurdal kommunes sjølbetjeningsløsning:  https://hurdal.e-torg.no/ . I forbindelse med søknad kreves det at tiltaket er tegnet inn på situasjonskart, ledningskart og plankart som følger med pakken. Ved innsending av søknad kan situasjonskartet ikke være mer enn ett år gammelt. Situasjonskartpakke koster kr. 1875,-

Naboer kan varsles direkte gjennom kommunens E-torg i stedet for å sende rekommanderte brev, pris kr. 690,- uansett hvor mange som skal varsles. Eventuelt kan det bestilles oppgave over naboer som skal varsles, pris kr. 375,-.

 

 

Hurdal kommune


Publisert: 03.01.2020 09:35:23
Sist endret: 03.01.2020 09:35