Innspill til kommuneplanens samfunnsdel - del 1: Klima og miljø

Som vi har varslet tidligere vil det i løpet av sommeren komme en rekke med spørreskjemaer på våre digitale flater, der DU inviteres til å dele dine meninger om hvordan Hurdal kommune skal møte framtida.

Sist oppdatert: 08.07.2024 08:00 | Publisert: 08.07.2024 08:00:11

En illustrasjon av jordkloden der halve kloden er dekket av skog og natur og halve kloden er dekket av skyskrapere

Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet og langsiktig styringsdokument. Planen er vårt viktigste verktøy når vi skal legge til rette for ønsket samfunnsutvikling, arealforvaltning og tjenesteproduksjon. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen og være grunnlaget for alle prioriteringer kommunen gjør.

Hva er viktig for deg som innbygger i Hurdal?

Planen skal nå revideres og i den anledning inviteres DU til å delta med dine meninger. Ved å svare på noen få spørsmål i skjemaet nedenfor kan du bidra til at revideringen av kommuneplanens samfunnsdel tar hensyn til innbyggernes ønsker og behov.

Vi ønsker velkommen alle innspill - til beste for alle som bor og oppholder seg i Hurdal.

Spørsmål om revidering av kommuneplanens samfunnsdel? Ta gjerne kontakt:

Lisa Maria Rohrhirsch

Rådgiver stab, beredskapskoordinator