Innhold

Boligbygging for utviklingshemmede i egen regi

 

Informasjonsmøte avholdes på Hurdalsjøen Hotell.

Torsdag 27 januar 2022 kl 16:00 og møte varer i ca. 2 timer

 

Program:

• Velkommen v / Gunn – Frøydis Holtet, virksomhetsleder Helse og omsorg

• Bygge i egen regi v/ Stein-Ove Strand som har erfaring fra et lignede prosjekt i Eidsvoll, der han har vært primus motor.

• Eiendomsplanlegging v / Wenche Sydholen, rådgiver ved Eiendom og prosjekt Hurdal Kommune

• Økonomiske støtteordninger v/ Marianne Kaland Flage, rådgiver Hurdal Kommune

• Oppsummering og veien videre v/ Kjetil Kokkim, rådmann Hurdal kommune

 

Det er fint om du gir en tilbakemelding på tlf. 97757692 til virksomhetsleder – tilrettelagte tjenester, Hilde Kristin Sæves om du/dere kommer innen 20/1 - 2022

VEL MØTT!!


Publisert: 14.01.2022 09:25:08
Sist endret: 14.01.2022 09:43