Innhold

Midlene går til innkjøp av både matkasser til vanskeligstilte familier, og julegaver til barn og unge i disse familiene. Vi skal handle inn julegaver til opp mot 40 barn og unge i ulik alder. Matkassene vil fylles med diverse julevarer som julemat, frukt, godteri/snacks og julehefter. Spar Hurdal er med på dugnaden og vil sponse noe av innholdet i matkassene.

Vi har dialog med NAV Hurdal om antall familier som har behov for bistand. NAV Hurdal vil bistå med utdeling slik at taushetsplikten opprettholdes.

Dersom du heller ønsker å gi en gave, er du selvsagt velkommen til dette. Gavene skal være nye, hele og pene. Vi ber om at gavene ikke leveres ferdig pakket inn, men merk dem gjerne med kjønn og ca. alder på barnet gaven passer til. Vi tar primært imot gaver i Frivilligsentralens lokaler på onsdager mellom 12 og 14. Ta kontakt med frivilligsentralen på 997 77 533 for å gjøre avtale om levering utenom dette.

Her kan du gi ditt bidrag

 

Spleis


Publisert: 17.11.2020 12:50:43
Sist endret: 17.11.2020 12:50