Innhold

Bli med på årets juledugnad

Ønsker du å bidra til at alle familier og enslige i Hurdal kan få en god jul uavhengig av sosial og økonomisk situasjon? Hurdal idrettslag og Hurdal frivilligsentral samarbeider også i år om en innsamling for å handle inn julegaver og matkasser til familier som trenger litt ekstra hjelp.

Midlene går til innkjøp av både matkasser til vanskeligstilte familier, og til julegaver til barn og unge i disse familiene. Vi skal handle inn julegaver til ca 40 barn og unge i ulik alder. Matkassene vil fylles med diverse julevarer som julemat, frukt, godteri/snacks og julehefter.

Dersom du heller ønsker å gi en gave, er du velkommen til dette. Gavene skal være nye, hele og pene. Vi ber om at gavene ikke leveres ferdig pakket inn, men merk dem gjerne med kjønn og ca. alder på barnet gaven passer til. Vi tar primært imot gaver i Frivilligsentralens kontor på Familiens hus. Ta kontakt med frivilligsentralen på tlf. 997 77 533 eller kristin.austrheim@hurdal.kommune.no for å gjøre avtale om levering.

Her er lenke til Spleis der du kan gi ønsket bidrag.

Tusen takk for ditt bidrag!

Ønsker du å motta hjelp? Her kan du registrere deg for å stå på mottakerlisten.

Bli med på årets juledugnad


Publisert: 16.11.2022 09:35:55
Sist endret: 22.11.2022 10:35