Innhold

Hurdal kommune ønsker å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smittevernstiltak.

Vi prioriterer bedrifter som har vært nedstengt eller lider store tap grunnet smittevernstiltak. Ordningen skal også fungere som en «kommunal ventilordning», dvs. gi støtte til bedrifter som har helt eller delvis har falt utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. 

Totalt har Hurdal kommune gjennom to tildelingsrunder i 2021 blitt tildelt en økonomisk ramme for kompensasjon til lokalt næringsliv på totalt ca 1.540.000 kroner.

Formålet med ordningen er å bidra til å bevare arbeidsplasser.

Søk om kompensasjon her

Les mer om kompensasjonsordningen her 


Publisert: 27.04.2021 13:21:58
Sist endret: 27.04.2021 13:23