Kommunale avgifter 1. termin 2018

Fakturaen for de kommunale avgiftene sendes ut i disse dager med forfall 20.mars 2018.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Avgiftene gjelder vann og avløp.

Innbyggerne i Hurdal skal innen 20. mars ha betalt fakturaen for de kommunale avgiftene for vann og avløp.

 

Gebyrsatser – vann og avløp

Gebyrregulativet er betegnelsen på kommunens gjeldene prisoversikt for vann- og avløpsgebyr. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Gebyrsatsen for vann pr. m3 for 2018 er lik fjorårets gebyrsats på kr 21,- og gebyrsatsen for avløp et lik fjorårets gebyrsats på kr 30,- eks mva. I tillegg til forbruket kommer abonnementsgebyr som er årsgebyrets faste del. Denne todelte ordningen kan sammenlignes med ordningen for betaling av strøm (nettleie og forbruk).

 

Forbruk vann / avløp

Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for målt antall m3 eller at forbruksgebyret beregnes ut ifra stipulert forbruk hvis du har glemt å lese av vannmåleren din. Har du ikke montert vannmåler blir forbruket beregnet etter bruksareal. Er du usikker på om det målte forbruket ditt er riktig, kan vi opplyse om at det ikke er uvanlig at det gjennomsnittlig forbruk pr person er på 50 m3. Dette gjelder gjennomsnittlig forbruk for husstander, ikke fritidsboliger.

 

Vi tilbyr Avtalegiro og eFaktura til kunden

Typiske regninger som betales med Avtalegiro og eFaktura er regelmessige fakturaer for strøm, telefon, forsikring og kommunale avgifter mm.

 

Betalingsproblemer?

Hvis du som forbruker, av en eller annen grunn, ikke klarer å betale fakturaen din innen forfallsdato, er det viktig at du tar kontakt med kommunen før fristen går ut for å få til en betaling ordning.

 

 


Publisert: 19.02.2018 13:24:18
Sist endret: 19.02.2018 13:24