Innhold

Planprogrammet kan du lese her

I planperioden er det lagt opp til bred medvirkning med berørte interessenter. Det er gjennomført informasjonmøter med politiske utvalg, idrettsorganisasjoner/lag og foreninger og interne virksomheter. Barn og unge har fått muligheten til å komme med innspill på "etter skoletid" og fritidsklubben. Planarbeidet skal også informeres om til elevrådet i løpet av neste uke. 

Det er kommet inn mange gode innspill, spesielt blant barn og unge.  

Minner om at fristen for å komme med innspill til anlegg som skal inn i planen er 1.juni. Dette gjelder spesielt lag og foreninger som ønsker å søke om spillemidler i planperioden. 

Innspill kan sendes inn her


Publisert: 20.05.2022 09:11:24
Sist endret: 20.05.2022 09:11