Innhold

Møtet starter kl 18.00, og blir streamet Du kan følge møtet på hurdal.kommunetv.no Dersom du ikke har anledning til å følge møtet, blir det lagt ut opptak av møtet i løpet av torsdag. Opptaket finner du på hurdal.kommunetv.no, under arkiv. 

Saklisten til møtet finner du her.


Publisert: 26.01.2022 13:13:52
Sist endret: 26.01.2022 13:13