Innhold

Listeforslaget må inneholde:

  • Navn på parti
  • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
  • Kandidatene som stiller til valg
  • Underskrifter
  • Tillitsvalgte og tillitsutvalg
  • Vedlegg

Mer om krav til listeforslag finner du her.

 

Det finnes to måter å levere listeforslag på:
1. Elektronisk, via listeforslagsportalen.no
2. På papir. Maler for dette finner du her.
Det er ikke mulig å levere listeforslag pr epost.

Etterhvert som listeforslagene kommer inn, vil disse bli offentliggjort på kommunens nettsider. 


Publisert: 27.01.2023 12:00:10
Sist endret: 27.01.2023 12:00