Innhold

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
Rådhuset, YX, Coop Knai og Coop Rustad.

Står du ikke i manntallet, kan du innen 6.september sende skriftlig
klage med begrunnelse til:
postmottak@hurdal.kommune.no, eller
Hurdal valgstyre, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal

Hvis du har flyttet, og meldingen ikke er registrert i folkeregisteret
før 30.juni, er du manntallsført i den kommunen du flyttet fra.
Da kan du enten forhåndsstemme ved et forhåndsstemmemottak i perioden
12.august – 6.september, eller stemme ved ditt tidligere bosted på valgdagen 9.september.

 

 

Valgstyret
Hurdal kommune

 


Publisert: 10.07.2019 12:58:55
Sist endret: 10.07.2019 12:58