Innhold

Navn Parti
Paul Johan Moltzau SP
Linde Gamst Rødfoss SP
Frank Hoel-Knai SP
Jorunn Gjellestad Teigen SP
Hege Moltzau SP
Trygve Jacobsen FRP
Kristin Hepsø FRP
Kari Mosveen FRP
Gunne Morgan Knai AP
Ingrid Marie Engevold Knai  AP
Morten Nilsen Sabel GIH
Frode Nilsen GIH
Bjørn Brekke H
Andreas Rafdal H
John Petter Stangeland KRF
Roswitha Rosner SV/R
Ståle Kjeil Buraas V

Her finner du valgstyrets protokoller for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget


Publisert: 12.09.2023 19:12:56
Sist endret: 12.09.2023 19:12