Innhold

Listene finner du her.

Valglovens § 6-8.angir rett til klage på valgstyrets vedtak
Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.


Publisert: 16.05.2019 13:40:58
Sist endret: 16.05.2019 13:40