Innhold

Hurdal kommune tilbyr ikke slik testing

Dersom du trenger en slik test før reise, må du selv ta kontakt med fastlegen eller en privat aktør som har slikt testtilbud. Du  må selv betale for undersøkelsen og prøvetakingen, dette gir ingen HELFO-refusjon. Begrunnelse for dette er at det å reise er en privat beslutning og da må en selv besørge dette, på samme måte som ved reisevaksiner.  

 


Publisert: 16.07.2020 12:55:49
Sist endret: 16.07.2020 12:55