Innhold

Hurdal kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet blitt tildelt kroner 304 000,- til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler. Midlene skal kompensere tapte inntekter knyttet til koronatiltakene som ble innført november/desember 2021.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som har tapt inntekter knyttet som følge av disse tiltakene.

Her finner du mer info og kan søke ordningen

Hele den politiske saken finner du her

Tildelingen skal vedtas av Formannskapet.


Publisert: 21.01.2022 09:55:56
Sist endret: 21.01.2022 09:55