Innhold

Mener du at din veg skulle hatt utbetalt tilskudd for 2022, eller om du har innvendinger på tildelt tilskudd, må dette sendes til kommunen på postmottak@hurdal.kommune.no eller Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal. Kommunen må ha mottatt klagen senest 13. november 22. 

Tilskudd til private veger skal etter kommunestyrets vedtak 27.04.2022 (PS 22/32) tildeles etter følgende kriterier: 

  • Tilskudd gis til veger med fastboende og en veglengde på 300 meter eller mer. 

  • Tilskuddet gis for ett år om gangen 

  • Det gis kun ett tilskudd pr veg 

  • Tilskudd fordeles etter et fast beløp pr km veg som fastsettes til 10 % av kommunens årlige utgifter til vegvedlikehold pr. km, utenom lønnskostnader til oppsyn/administrasjon og kostnader til veglys. Kommunens årlige utgifter til vegvedlikehold beregnes i denne forbindelse som et gjennomsnitt av de tre siste år. 

 Tilskuddssatsen pr km, beregnet i henhold til vedtaket, er for 2022: kr 3.290,- 

Beregningsgrunnlaget er kommunens gjennomsnittlige årlige utgifter pr km til vedlikehold av kommunale veger, utenom lønnskostnader til oppsyn/administrasjon og kostnader til veglys for perioden 2019-2021, som er ca kr 32.900. Tilskudd pr km veg er 10% av kr 32.900. 

Til informasjon innføres det en søknadsordning for tilskudd til private veger 2023. Mer informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider i begynnelsen av 2023. 

 


Publisert: 03.11.2022 08:47:08
Sist endret: 03.11.2022 08:47