Innhold

Kulturpris

Kulturprisen har som formål å påskjønne og styrke kulturarbeidet i kommunen.

Prisvinnere kan være enkeltpersoner, grupper, lag eller organisasjoner som til beste for Hurdal har vist en kulturinnsats utenom det vanlige. Prisvinnere skal  være, eller ha vært bosatt i Hurdal.

Så vel amatører som profesjonelle kulturarbeidere kan oppnå kulturprisen. Den kan ikke deles ut til personer tilsatt i Hurdal kommune med kultur som arbeidsområde, heller ikke til offentlige institusjoner eller landsomfattende organisasjoner. Ingen kan få prisen mer enn en gang.

Foreslå kandidat til kulturpris

 

Idrettsstipend

Formålet med idrettstipendet er å påskjønne store prestasjoner og stimulere til videre innsats.

Stipendet kan oppnås til og med det året utøveren fyller 21 år og er på kr. 10 000,- for individuelle prestasjoner. Lagprestasjoner vurderes særskilt. 

Hurdal idrettsråd innstiller kandidater til levekårsutvalget. 

Forslag til kandidater sende Hurdal idrettsråd v/ Trym Denvik

Foreslå kandidat til idrettsstipend


Publisert: 03.10.2022 08:43:57
Sist endret: 03.10.2022 08:43