Innhold

Kulturpris 2020.
Formålet med kulturprisen er å påskjønne og styrke kulturarbeidet i bygda. Både amatører og profesjonelle kan nomineres. Kjenner du eller vet om noen som har gjort en spesiell innsats innenfor kulturlivet i Hurdal kan du nominere vedkommende til kulturprisen for 2020. 
Frist for nominasjon er 1. november.

Levekårsutvalget gjør vedtak om tildeling i desember og kulturprisen vil bli offentliggjort og utdelt under spark VM 2020.

Forslag til nominasjon sendes: postmottak@hurdal.kommune.no


Publisert: 09.10.2019 11:08:42
Sist endret: 09.10.2019 11:08