Kunngjøring av vedtak om stadnavn

Statens kartverk har gjort vedtak om stadnavnet Kåvåmyra og adressenavnet Kåvåmyrvegen i Hurdal kommune.

Sist oppdatert: 10.06.2024 08:31 | Publisert: 10.06.2024 08:31:08

Et tomt vegskilt med blå himmel i bakgrunnen

For eventuell klage vises det til vedlagt vedtaksbrev fra Statens kartverk.

Vedtaksbrev

Navneliste