Innhold

Søknad om tillatelse til utvidet drikkevannsuttak fra Røtjenn i Hurdal kommune

NVE har mottatt søknad fra Hurdal kommune om tillatelse til utvidet drikkevannsuttak fra Røtjenn i Hurdal og Eidsvoll kommuner.

Søknaden behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven,
og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på NVEs internettsider
www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut.

Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Hurdal kommune på tlf.: 66 10 66 10 eller e-post: postmottak@hurdal.kommune.no.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:

  • via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202210933 i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet)
  •  via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

 

Frist for innsendelse av høringsuttalelse er innen 10.03.2023.


Publisert: 25.01.2023 14:03:03
Sist endret: 25.01.2023 14:04