Innhold

Innovasjon Gardermoen jobber med en strategisk næringsplan for Gardermoregionen, og i den forbindelse har det kommet flere innspill på temaet matproduksjon/lokalmat og et ønske om et «Romeriksmat-prosjekt», som kan løfte produsentene og bidra til flere arbeidsplasser innen lokal matproduksjon og foredling på sikt. Første fase vil være å skape et nettverk blant produsentene, deretter hvordan man kan løfte dette videre ut ifra hva deltakerne i et slikt nettverk ønsker.

På møtet er ønsket å nå interesserte produsenter/foredlere og andre interesserte aktører for å sjekke ut interessen. Tidspunkt og sted: onsdag 10. mars kl. 18:30 - 20:00 på Best Western Leto Arena, Dal

Hvis det ikke blir mulig å arrangere et fysisk møte, har vi en back-up med møte på Teams. Møtet er ikke forpliktende, men det er en første test på om lokal matproduksjon er et satsingsområde det er interesse for å jobbe sammen om å øke.

Påmelding til Innovasjon Gardermoen ved Runar Bålsrud på runar@innovasjon-gardermoen.no innen tirsdag 9.mars. Om du er interessert og ikke har anledning til å delta, send oss gjerne en mail om det.

Det blir enkel servering med kaffe/te og kake.

Velkommen!


Publisert: 05.03.2021 10:39:25
Sist endret: 05.03.2021 10:40