Innhold

Hurdal skole og kultursenter er en 1-10 - skole, altså har vi elever fra 1. – 10. trinn og skolefritidsordning for elevene på 1. – 4. trinn.

Nå trenger vi tilkallingsvikarer, både som assistent og lærer i skole, samt som assistent i SFO. Varigheten på vikaroppdragene vil variere fra enkeltstående timer og dager til noe mer sammenhengende. Som vikar for lærer vil arbeidsoppgavene i hovedsak være å gjennomføre undervisningsopplegg i ulike fag, og som vikar for assistent vil det fortrinnsvis være arbeidsoppgaver som veiledning og samvær med barn; enkeltbarn eller grupper.

Hvis du:
- Har et positivt menneskesyn, er omsorgsfull og glad i å være sammen med barn og unge
- Er opptatt av og tar ansvar for å bygge gode relasjoner med barn og unge
- Er en trygg voksen som tør å sette grenser på en god måte
- Trives like godt ute som inne, og liker å delta i lek og aktiviteter med barn og unge
- Er fleksibel og løsningsorientert, og tar initiativ og ansvar når du ser at det trengs
- Er selvstendig i arbeidet, men arbeider også godt sammen med andre i team
- Er punktlig, stabil og pålitelig
- Er over 18 år, og kan legge frem godkjent politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) ved ansettelse

Så kan vi tilby:
- Spennende, utfordrende og givende stunder med barn og unge
- Varierte dager med forskjellige oppdrag
- Et varmt og inkluderende arbeidsmiljø

Ta gjerne kontakt med oss for en prat!
Send en epost til avdelingsleder:  Nina.Helene.Solem@hurdal.kommune.no, så kontakter vi deg for en avtale.


Publisert: 10.05.2021 15:50:14
Sist endret: 10.05.2021 15:50