Innhold

Publikumspcer
to stk. med bl. a. internett, word, excel og powerpoint.

Multifunksjonsskriver
med mulighet for utskrift, kopi og scanning til USB-penn. 

Priser kopi og utskrift
sort/hvitt kr 3 per ark
farge kr 5 per ark

Trådløst nett
ved å koble seg til kommunens gjestenett.

Studieplasser
åtte stk. som kan brukes i bibliotekets åpningstid

 

Litteratur
Litteratur, kunnskapskilder og oppslagverk er innen rekkevidde. Hurdal bibliotek sin katalog. Søk og bestill, og biblioteket kan finne frem til deg.

Har ikke biblioteket det du behøver, kan man bestille fra et annet bibliotek:
Bibsok.no - hovedsakelig andre folkebibliotek i Norge
Oria.no - hovedsakelig universitets- og høgskolebibliotek i Norge

For fag- og forskning, se også:
openscience.no - åpen forskning i Norge
Idunn.no - et knippe av Universitetsforlagets tidsskrifter og bøker ligger åpent tilgjengelig. Fag og forskning.

 

Bibliotek


Publisert: 02.05.2022 12:00:00
Sist endret: 04.05.2022 13:00