Meddommere 2025 - 2028

Det skal velges nye meddommere for perioden 2025 - 2028, og vi ønsker din hjelp

Sist oppdatert: 22.01.2024 10:00 | Publisert: 18.01.2024 11:14:46

en dommerklubbe

Det er over hundre år siden Stortinget bestemte at uavhengige borgere (lekdommere) skulle bruke sin sunne fornuft og skjønn til å avgjøre skyld. Dette skulle være en motvekt og korrigerende kraft for myndigheter og makthavere.

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person, som sammen med fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt ca to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager. 

Etter hvert kommunevalg velger kommunestyret nye meddommere til tingretten og lagmannsretten for neste 4-års periode. Meddommerne velges blant kommunens innbyggere, og de skal representerer et gjennomsnitt av befolkningen, i alderen 21 - 70 år.

Du trenger ikke å inneha noen spesielle kunnskaper eller egenskaper, utover å være interessert i mennesker og samfunn. Du må snakke og forstå norsk, og ha vært registrert som bosatt i Norge siste 3 år.
Kanskje trenger vi akkurat deg? Du kan også foreslå andre kandidater til valget.

Mer informasjon finner du på www.domstol.no

Søknadsskjema finner du her.