Innhold

Helse og omsorg ønsker nå å tilby en «Helsestasjon for seniorer», dette er et tilbud som driftes av Hurdal kommune i samarbeid med kommunens frivilligsentral.

Hensikten med en slik «Helsestasjon» er å gi informasjon samt å tilby foredrag omkring helsefremming og skadeforebygging. Det skal også være en sosial møteplass der det vil bli presentert ulike kulturarrangement. Helsestasjon for seniorer er et lavterskeltilbud med hensikt å jobbe forebyggende og helsefremmende til hjemmeboende seniorer i Hurdal kommune.

Ansatte ved «helsestasjonen» har helsefaglig kompetanse med kunnskap om forebyggende helsearbeid og ressursfokus, samt god kjennskap til aktiviteter, tilbud og tjenester i kommunen Vi kan tilby enkle helsemålinger: Blodtrykk, blodsukker (fastende etter avtale) og veiing. Tilbudet er et supplement til øvrige helse- og omsorgstjenester, og helsestasjon utfører ikke oppgaver som ivaretas av fastlege eller hjemmesykepleie Helsestasjonen gir hjelp til å iverksette tiltak for å opprettholde eller forbedre funksjonsevne, helse og trivsel.

Tilbudet er gratis.

Tidspunkt: kl 10:00 – 14:00

Sted: Frivillighetens hus

Datoer 2023: Følgende mandager: 9 januar - 6 februar - 6 mars - 3 april - 8 mai - 5 juni

Transport: Frivilligsentralen kan kontaktes for avtale om skyss tur/retur. Men dette må ordnes av brukeren selv. Transportkostnad pålydende kr 50,- betales direkte til sjåføren.


Publisert: 30.11.2022 09:54:42
Sist endret: 30.11.2022 09:54