Innhold

Mobil gjenvinningsstasjon 2019

Velkommen til mobil gjenvinningsstasjon ved gamle kommunen.

Åpent uke 19: 06.-10. mai og uke 38: 16.-20. september

Åpent fra kl. 13.00 til 20.00.

Dette kan du levere for et grunngebyr på 100 kr.:
Elektrisk- og elektronisk avfall (alt med ledning samt for eksempel leker som går på strøm eller batteri), Farlig Avfall (herunder batterier, maling, lim og lakk, lyspærer, lysstoffrør, sparerpærer, asbest, spillolje mm), Metall, papp/papir, Trevirke/impregnert trevirke (Totalt inntil 3m³) alle typer plast, Gips (Totalt inntil 3m³). Brukbare møbler og gjenstander (ØRAS-betjening avgjør hva som defineres som brukbart).

Priser for øvrig er:

Kr. 100,00 opp til 1m3 - eller mellom 0-10 gjennomsiktige avfallssekker
Kr. 200,00 opp til 2m3 - eller mellom 11-20 gjennomsiktige avfallssekker
Kr. 300,00 opp til 3m3 - eller mellom 21-30 gjennomsiktige avfallssekker
NB! Bruk bare gjennomsiktige avfallssekker, ikke svarte.


Publisert: 25.04.2019 13:35:05
Sist endret: 25.04.2019 13:35