Innhold

Mobil gjenvinningsstasjon er på plass mellom kl 12.00-19.00 på følgende datoer i 2022:

Uke 18

Mandag 2.mai - fredag  6. mai

Kast det du ikke trenger på mobile gjenvinningsstasjon ved Gamle kommunen i Hurdal .

For et grunnbeløp på kr. 100,- kan du kaste følgende:

  • Elektrisk- og elektronisk avfall (Dette er produkter med ledning eller som går på batteri (f.eks leketøy)
  • Farlig avfall (som batterier, maling, lim og lakk, lyspærer og sparepærer, lysstoffrør, asbest, spillolje mm)
  • Metall Papp/papir
  • Trevirke/impregnert trevirke (totalt inntil 3m³)
  • Alle typer plast
  • Gips (totalt inntil 3m³)
  • Brukbare møbler og gjenstander (ØRAS-betjening avgjør hva som defineres som brukbart)
Publisert: 26.04.2022 14:57:10
Sist endret: 26.04.2022 14:57