Innhold

Kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker og Nes har nå gått sammen med aktuelle båtforeninger og etablert flere egne mottaksanlegg for båtseptik i Hurdalssjøen og i Vorma/Glomma. 

Selv om både Hurdalssjøen, Vorma og Glomma i dag har god vannkvalitet, er det viktig å etablere gode rutiner for å bevare vannet rent. Med stadig økende bruk, blir det desto viktigere å beskytte vassdragene.  

Både vannforskriften, forurensingsforskriften og drikkevannsforskriften setter krav til vannkvaliteten. Det jobbes for tiden mye med å sikre at kloakk fra private husholdninger har tilfredsstillende avløpssystemer, og kommunene investerer stort i vann- og avløp, for å beskytte vassdragene mot forurensing. Nå er det også etablert egne mottaksanlegg for septik fra båter, for å fange opp det i tillegg.

I Hurdalssjøen er det omkring 1100 fritidsbåter, hvorav ca. 300 med toalett om bord. I Vorma og deler av Glomma (mellom Rånåsfoss og Funnefoss) er det omkring 500 fritidsbåter, hvorav ca. 130 med toalett. I tillegg ferdes det en del store båter med toalett om bord opp og ned fra Mjøsa.

I samarbeid mellom Andelva Båtforening, Hurdal Båt og Snekkeforening og Årnes Båtforening samt kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker og Nes er det nå etablert et system med tilfredsstillende tømmeanlegg både for hele Hurdalssjøen, for Vorma og den aktuelle delen av Glomma. Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma har bistått med å koordinere arbeidet mellom de fem kommunene og de tre båtforeningene.

I Hurdalssjøen er nå to anlegg helt klare til bruk.

Det ene har Andelva Båtforening i sin båthavn i sørenden av sjøen, og det andre har Hurdal Båt og Snekkeforening i nordenden av sjøen. Mottaksanleggene kan brukes gratis av alle, også de som ikke er medlemmer av båtforeningene.

Fordi vannstanden i Glomma for tiden er stor, er arbeidet der utsatt noe. Men senere i sommer vil et mottaksanlegg stå klart i båthavna til Årnes Båtforening. Det skal både brukes av Elvekongen og av fritidsbåteiere. Senere vil det i tillegg bli etablert et anlegg i Vorma i Sundet. For båtfolk som reiser videre inn i Mjøsa, finnes det mottaksanlegg i Hamar og i Gjøvik. Dermed skulle alle som ferdes med så store båter at det finnes toalett om bord, ha gode muligheter til å tømme dem på godkjente mottaksanlegg uansett hvor de ferdes.

Vi minner om at all tømming av septik til innsjøer og vassdrag er forbudt. Og vi oppfordrer båteiere med toalett om bord til å ta turen innom et av mottaksanleggene, bli kjent med bruken og ikke minst være behjelpelig med å påsé at det holdes rent og pent rundt anleggene. 


Publisert: 08.07.2020 15:07:04
Sist endret: 08.07.2020 15:07