Innhold

Dette er en engangsbevilgning til kommuner for å motvirke effektene av koronatiltak, til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen.

Kriteriene for måloppnåelse er å styrke konkurransekraft, verdiskaping, aktivitet og sysselsetting. Midlene skal fremme næringsutvikling, støtte nyetableringer og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Målgruppen er lokale bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Les retningslinjer for kommunalt næringsfond for Hurdal kommune 

Les mer om søknadskriterier og søk på www.regionalforvaltning.no 


Publisert: 18.09.2020 14:20:00
Sist endret: 18.09.2020 21:50