Innhold

Status over næringsarealer i Hurdal kommune pr september 2021.

Hurdal som rekreasjonssted, og som en stor hyttekommune, ligger det et stort utviklingspotensial i kommunen. Hurdal har Akershus største alpinanlegg, samt næring tilknyttet turisme og konferansevirksomhet som kan bidra til å gi Hurdal økt næringsaktivitet og attraktivitet. Hurdal ligger kun 30 minutter fra Gardermoen og 60 minutter fra Oslo. Her er det muligheter for gunstig etablering av bedrifter.

Her finner du oversikt over eksisterende næringsarealer samt noe kombinert areal i kommuneplanens arealdel. For detaljert informasjon,se kommunens kartportal og næringsområder i Hurdal

For info, kontakt virksomhetsleder for plan og miljø, Stig Nordli på E-post: stig.nordli@hurdal.kommune.no

eller virksomhetsleder for utvikling og kommunikasjon, Henriette Rognlien på E-post: henriette.rognlien@hurdal.kommune.no


Publisert: 29.10.2021 12:36:00
Sist endret: 19.11.2021 13:56