Innhold

Mål med tilskuddsordningen:

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe:

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter

Hvordan søke:

For å søke må du inn på Bufdir´s søknadsskjema. Søknadsfrist er 13. desember. 

Utlysning av tilskuddsordningen

Alle søknader vil i etterkant av søkandsfristen bli vurdert av Hurdal kommune. 

 

Kontaktperson for tilskuddsordningen i Hurdal kommune er Lise Lotte Solberg.

Epost: lise.lotte.solberg@hurdal.kommune.no eller tlf 950 56 595.

 

 


Publisert: 25.11.2019 08:32:26
Sist endret: 25.11.2019 08:32