Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2017. Søknadsfrist er 8. desember 2017.

 

Hvem kan søke?

  • offentlige instanser
  • private aktører
  • frivillige organisasjoner

kan søke om midler til tiltak hvor formålet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

 

Hva kan du søke om tilskudd til?

Målgruppen for ordningen er barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som bidrar til:

  • At barn og ungdom berørt at fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • At barn og ungdom berørt at fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer

 

Slik søker du

Søkere må sette seg inn i rundskriv, veileder og søknadsprosedyre som regulerer tilskuddsordningen. 
Alle søkere må bruke Bufdirs søknadsskjema via Altinn innen 8. desember: Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 15. november 2017.

Det må beregnes en egenandel i finansieringen.
Hurdal  kommune skal i etterkant prioritere innkomne søknader.

Kommunens kontaktperson er NAV-leder May Kristin Solberg som treffes på telefon 94 84 43 55

Mer info om tilskuddsordningen finner du her

 

Hurdal kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 21.11.2017 13:51:53
Sist endret: 21.11.2017 13:51