Nødforing av rådyr

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hurdal kommune har fått tillatelse fra Mattilsynet til nødforing av rådyr. 

Tillatelsen gjelder for vinteren/ettervinteren 2018, frem til foring ikke lenger er nødvending. 

Det er Hurdal kommune som har fått tillatelsen. Det betyr at all foring skal gjennomføres i dialog med kommunen. De som ønsker å fore må gi melding/ta kontakt med kommunens viltansvarlig Stig Nordli (stig.nordli@hurdal.kommune.no/tlf. 98415881).  

Det er satt krav i tillatelsen om at dyra på fôringsplassen skal overvåkes, og at Mattilsynet skal varsles ved observasjon av dyr som viser avvikende oppførsel eller er avmagret.  Kontaktinfo Mattilsynet: tlf. 22 40 00 00. 

I utgangspunktet legger kommunen opp til organisert fôring i regi av jeger- og fiskerforening. Privatpersoner som ønsker å fôre må gi melding om det til viltansvarlig i kommunen. Det er viktig at kommunen har oversikt over aktuelle fôringsplasser.

Før det settes igang föring er det viktig å gjøre seg kjent med hva slags mat dyrene kan spise. Mat som for eksempel oppkuttede poteter, gulrot og ferskt gress fra rundballer er egnet som mat til rådyrene. I tillegg er det viktig at igangsatt fôring ikke avsluttes før rådyrene igjen kan finne naturlig mat. 

Det er også viktig at man ikke setter rådyrene i fare ved å fôre disse, f.eks. i nærheten av trafikkerte veger. 

Mer informasjon om fôring finner du her, på www.hjortevilt.no http://www.hjortevilt.no/er-det-dumt-a-fore-radyr/

 

 

 

Hurdal kommune


Publisert: 02.02.2018 14:39:00
Sist endret: 02.02.2018 14:42