Innhold

I forbindelse med regionreformen (nye fylker og fylkesnavn) får Hurdal kommune nytt kommunenummer

- det gamle er 0239 og det nye blir 3037.

 

Matrikkelen stenger en periode

I den forbindelse blir matrikkelen stengt en periode i desember. Det vil i den forbindelse ikke være mulig å tinglyse noe eller legge noe inn i matrikkelen etter 13.12.2019.

Kartverket presiserer:

  • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.
    • Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.

  • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1 virkedag.
    • Det medfører at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektronisk eller på papir i denne perioden

  • I tillegg anbefaler Kartverket, at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november 2019.

Publisert: 18.11.2019 15:50:10
Sist endret: 18.11.2019 15:50