Innhold

Regjeringen har bestemt at ungdomsskoler i Norge skal drives på rødt nivå i perioden 04.01 t.o.m. 18.01.21.
Rødt nivå betyr ikke at skolene stenges, og vi er glad for å kunne holde skolen åpen for alle elevene hver dag denne perioden.

En viktig presisering er at barneskolene fortsatt er på gult nivå. Det er kun 8. - 10. trinn som er på rødt.

Hurdal skole og kultursenter har i dag hatt planleggingsdag for alle ansatte og gjennomgått hvilken innvirkning dette har på vår skolehverdag.

  • Fag som går på tvers av trinn vil organiseres noe annerledes enn på gult nivå.
  • Faglærerne vil gi elevene nærmere beskjed om hva dette innebærer.
  • Det vil også bli mindre bruk av gruppearbeid og elevene vil i all hovedsak sitte en og en.
  • Kantina blir stengt disse ukene av smittevernhensyn.dette samme gjelder frokostserveringen tirsdager og torsdager.


Alle elevene skal ut i friminuttene. Det er derfor viktig at elevene er godt nok kledd for dette.


Da vi er kjent med at det har vært utfordrende å ivareta smittevernhensyn på bussene, er det vår oppfordring at foresatte som har anledning leverer og henter barna på skolen.

Det er svært viktig at elevene holder avstand, bruker anviste innganger, er ekstra nøye med håndhygiene (vasker hender og antibac) og holder seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon.
I den aktuelle perioden anbefaler vi alle til å ikke ha eller gå på besøk. For elever i barneskolen er det fremdeles anledning til å møte andre elever innenfor samme kohort. Se oppdaterte smittevernveiledere

Les fullstendig beskrivelse av de nasjonale tiltakene.

 


Publisert: 04.01.2021 16:04:43
Sist endret: 28.01.2021 11:08