Innhold

Med bakgrunn i økt smittetrykk i regionen og oppdaterte nasjonale retningslinjer om å begrense sosial kontakt med andre utenfor egen husstand, så innføres strengere besøksrutiner.

Man kan IKKE komme på besøk dersom man:

 • Har luftveissymptomer eller andre symptomer som gir mistanke om koronasmitte
 • Har vært i nærkontakt til smittet/mistenkt smittet og venter på avklaring av smittestatus, eller er i karantene selv.
 • Har vært utenfor Norge de siste 10 dagene.

Muligheter for kontakt:

 • Det legges i størst mulig grad opp til at innendørs besøk foregår i leiligheter eller møterom i utkant av helsetunet. Dette avtales per telefon med den aktuelle avdelingen. Avtales senest dagen før besøket.
 • Det oppfordres til å benytte digitale løsninger med telefon/video hvis mulig. 
 • Det oppfordres til så få ulike besøkende som mulig, men maksimalt 3 ulike besøkende totalt sett.

Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:

 • Besøkende må benytte munnbind under hele besøket på helsetunet. Dette må man ha med selv.  Munnbind tas på før man går inn i bygget, og kastes i avfallsbeholder når man forlater bygget.
 • Alltid utføre håndhygiene før og etter besøk, og før og etter bruk av munnbind.
 • Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer
 • Må gå direkte til og fra leilighet, pasientrom eller møterom i følge med en ansatt.
 • Innendørs må man holde avstand på minst 2 meter til den man besøker, til ansatte og andre beboere.
 • Maksimalt 2 besøkende samtidig på besøk.
 • Maksimalt 3 fysiske besøk i uka.
 • Varighet på besøk inntil 1 time.
 • Man må være i leilighet, møterom eller beboerrom under hele besøket, og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • For kritisk syke pasienter gjøres det særskilte avtaler (avklaring skjer i samråd med sykepleier eller sykehjemslege)

Publisert: 10.11.2020 14:37:01
Sist endret: 10.11.2020 14:46