Innhold

Helsedirektoratet kunngjør endringer i hvem som skal testes.

Helsedirektoratet skriver i brev av 23. januar 2022 til alle landets kommuner følgende:

Informasjon om endring i rutiner for bekreftende PCR-test og selvregistrering av positiv selvtest for covid-19

Smittetrykket i Norge øker og det er stor belastning på kommuner og laboratorier for å få en bekreftende prøve etter positiv selvtest. Det er derfor nødvendig å gjøre noen endringer i rutiner for testing for covid-19.
Helsedirektoratet ønsker å informere alle landets kommuner om:

1) Endring i rutiner for bekreftende PCR-test ved positiv selvtest for SARS-CoV-2-viruset.
2) Innføring av selvregistrering av positiv selvtest i kommunens digitale
smittesporingssystemer.

De foreslåtte endringene i dette brevet har til hensikt å redusere behovet for bekreftende PCR tester og samtidig opprettholde god nasjonal oversikt over pandemien gjennom selvrapportering av positive selvtester.

1) Endring i rutiner for bekreftende PCR-test

Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør ikke lenger tilbys bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. Disse personene har ingen praktisk eller formell nytte av en slik bekreftende prøve. En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle.
Personer som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk på kommunal teststasjon, dersom de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinasjonsplan. Bekreftende prøve med PCR-analyse anbefales fortsatt til samtlige personer som søker helsehjelp (diagnostisk testing) og i alle tilfeller der en PCR-analyse har betydning for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling.


Bekreftende PCR-test anbefales ikke til følgende personer:
Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").

  • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene

Bekreftende PCR-test anbefales til personer som søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling.

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk anbefales videreført til følgende personer:

  • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
  • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
  • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

2) Selvregistrering av positive selvtester og nærkontakter

Dessverre er det ikke mulig å opprette en ny nasjonal registerløsning for positive selvtester for covid-19 på kort tid. For å muliggjøre selvregistrering av positive selvtester, samt legge til rette for kommunal og nasjonal oversikt over positive tilfeller med covid-19, ber Helsedirektoratet om at:

  • Kommunene snarest mulig legger til rette for at personer som får positivt svar på en selvtest kan registrere dette i kommunens digitale smittesporingssystem.
  • Kommunene registrerer alle innmeldte positive selvtester fra og med mandag 24. januar 2022 (eller fra det tidspunkt smittesporingssystemet i kommunen er operativt) og rapporterer dette videre i den samlede rapporteringen til statsforvalterne hver uke, fra og med mandag 31. januar 2022.

 


Publisert: 24.01.2022 18:14:04
Sist endret: 24.01.2022 18:17