Innhold

Alle kommunale skoler i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes har fra august 2022 tatt i bruk kommunikasjonsløsningen Vigilo. Vigilo erstatter tidligere brukt Visma og SchoolLink.

Du logger deg inn i foreldreportal via ID-porten. Foreldreportalen er tilgjengelig både på pc og i nettleser på smarttelefon og nettbrett. Klikk her for å logge inn: Vigilo Hurdal 

Som forelder kan du opprette en fraværsmelding i Vigilo App eller i Foreldreportalen: Fravær-Vigilo

Vigilo er et helt nytt system for Hurdal kommune, vi ber derfor om forståelse dersom det dukker opp utfordringer og oppfordrer alle foresatte om å være i dialog med skolen, slik at vi kan finne gode løsninger sammen :) .


Publisert: 17.08.2022 14:43:29
Sist endret: 17.08.2022 14:57